Stichting Op Herme
 

Welkom op onze website!

Stichting Op Herme is opgericht op 10 januari 1989 en heeft twee onlosmakelijke doelstellingen, namelijk:

1. Dieren helpen de kinderen en kinderen helpen de dieren.

2. Vrije Pleegzorg/  (samenwerking met de GI's o.a.)

Wij bieden ook fijne plaatsen voor korte of langere tijd, voor kinderen van 0 / 23 jaar, ook  kinderen die om redenen buiten-regionaal geplaatst moeten worden. ( SKJ registratie jeugd en gezinsprofessional)


Als betrokken, geschoolde en deskundige pleegouders, met vele jaren ervaring, stimuleren wij positieve contacten met ouders en het netwerk van de kinderen.

Muzikale ontwikkeling en verdere creatieve vorming o.a., buiten wonen en de dagelijkse omgang, verzorging en/of berijden op therapeutische basis van onze pony's en paarden en de aanwezigheid van vele andere dieren zijn belangrijke pijlers van onze pedagogische visie.