Stichting Op Herme
 

Doelstelling

Doel van de Stichting Op Herme (sinds 1989):


a: het scheppen van voorwaarden ten behoeve van activiteiten voor de opvang en verzorging van kinderen in kwetsbare posities;

b: het creëren en in stand houden van een rusthuis voor paarden, pony’s en andere dieren en het faciliteren van de interventies rond muziek, buitenleven, creatieve vorming omgang met dieren;

c: Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Dit alles in de breedste zin van het woord.
Stichting Op Herme stelt met plezier onze prachtig gerestaureerde concertschuur gratis of tegen kostprijs ter beschikking aan musici en  kunstenaars e.a.