Stichting Op Herme
 

Rehabilitatie van Heykeshoeve door de Inspectie Jeugdzorg na Heksenjacht op sociale media.

Direct na het verschrikkelijke drama juli vorig jaar toen ‘onze’ kinderen, waar het heel goed mee ging, zijn weggerukt, vroegen wij om ’n onderzoek  door  de Inspectie Jeugdzorg.

Drie maanden geleden kregen wij groen licht  en mogen wij  gewoon doorgaan met ons gezinshuis en kinderen ’n fijne plek bieden.

Vele gezinsvoogden en (groot) ouders hebben fel geprotesteerd tegen het wegrukken van hun kinderen. 

Wij weten waarom ’n paar ouders zo openbaar  tekeer zijn gegaan en uiteraard de sensatie journalistiek ook.

Om  privacy redenen, vanwege de zware problematieken van deze mensen en onze geheimhoudingplicht  als  zeer betrokken professionals, konden  wij ons niet  tegen deze  bizarre leugens verdedigen.

Iemand besmaden en besmeuren, zeker op social media is heel gemakkelijk en buitengewoon laf.

’n Gezinshuis kan geen  beroep doen op de rechter en onze beroepsgroep Present 24x7 , waar wij bij zijn aangesloten, www.present24x7.nu , is daar samen met vele andere Instanties intensief mee bezig. Meer gezinshuizen overkomt hetzelfde als bij ons. 

De afgelopen weken hebben instanties uit het hele land wel meer dan 20 kinderen bij de Heykeshoeve aangemeld.

Wij hebben fijne plekken voor kinderen, maar ouders en instanties schrikken uiteraard van  die vreselijke leugens op social media en in de krant, vorig jaar.

Vandaag drukte ’n gezinsvoogd  uit Groningen ons op het hart om eindelijk openbaar  naar buiten te treden en ons verhaal te vertellen.

Dit hadden wij liever niet gewild, dit is ’n begin. 

U kunt hier nu Spontane verklaringen lezen van oud-pleegkinderen, die enorm geschrokken zijn van deze vreselijke heksenjacht. 

Ook professionals die hier vaak komen en wèten hoe het hier echt is, schreven ’n verklaring.


Veronika Jong

Rosa-linde Jong Jeugd en gezins professional SKJ.

Hier de verklaringen van oud-pleegkinderen en professionals:   Klik hier voor de verklaringen

U kunt deze verklaringen ook downloaden als pdf bestand: Waarheidsvinding/onderzoek/hoor en wederhoor.

In artikel 3.3 van de nieuwe wet op de jeugdzorg staat dat waarheidsvinding/onderzoek/hoor en wederhoor toegepast moet worden door  Veilig Thuis, nauw gelieerd aan Jeugdzorg. Waarheidsvinding is de primaire taak.

Op 23/23 april 2020  hebben op sociale media zeer actieve ouders met smaad en laster 'n 'zorgmelding' gedaan bij Veilig Thuis Roermond, op verzoek van Veilig Thuis/Jeugdzorg  zèlf.

Veilig Thuis moet dit binnen 5 dagen aan de beklaagden melden, maar dit is nooit gedaan. Er is ook  geen onderzoek gedaan, schrijft Veilig Thuis  zelf. 

Ook werd er door Veilig Thuis/Jeugdzorg  in September 2020 gedreigd om de biologische kinderen weg te rukken en werd er wèl summier onderzoek gedaan en het dossier gesloten op 12 december 2020, tegelijk met de vraag of het dossier  vernietigd kon worden.

Wij vroegen het dossier, dat wij niet kenden nu op en met enige moeite ontvingen wij het.

Daar lazen wij na 10 maanden dat :

Deze 'zorgmeldingen'  op 23/24 april 2020  direct zijn  geadministreerd als FEITEN en gecommuniceerd naar de Triage, politie, Openbaar Ministerie en burgemeester, omdat er bij Bureau Jeugdzorg Roermond kennelijk al plannen waren om ons eindelijk in het hart te treffen, vanwege  onze kritische houding.

De kinderen zijn toen nog  niet direct weggerukt, omdat er bij de Kinderrechter nog  'n O.T.S. zitting kwam voor 'n meisje, en Bureau Jeugdzorg  Roermond  de uitvoering van de O.T.S. weigerde en  aan de rechtbank schreef dat de Heykeshoeve geen goede plek is, zonder motivatie.

De moeder van dit meisje  liet ook aan de Kinderrechter weten  dat ze haar dochter bij de Heykeshoeve  wilde houden, net als de andere betrokkenen.

Echter, de Kinderrechter oordeelde wonder boven wonder dat dit meisje bij ons mocht blijven en Jeugdzorg Roermond de O.T.S. moest uitvoeren.

Toen haalde Jeugdzorg Roermond triomfantelijk de  Heksenjacht op social media van 'n paar problematische ouders en ons onbekende volgers van stal,

en verwees de woordvoerder van Bureau Jeugdzorg G.v.d.Straten  zelfs  openbaar naar deze smaad en lastercampagne  als 'n onderzoeksjournalist om informatie vroeg.


In  de praktijk gebeurt waarheidsvinding  helaas niet of veel te weinig. Er zijn verschillende oorzaken voor:

Gebrek aan mankracht  gebrek aan middelen en  ondeskundigheid/onverschilligheid en de arrogantie van de macht.

Jeugdzorg heeft de discretionaire bevoegdheid, en monopoliepositie, is  daardoor 'n staat in de staat en er zijn weinig Kinderrechters die de rapportages van Jeugdzorg aan 'n zorgvuldig onderzoek  onderwerpen, meestal  mogelijk door gebrek aan middelen. Zelfs de ombudsman laat soms de oren hangen naar de macht.

Er is niets nieuws onder de zon. Het gebeurt overal, maar moet wel aangepakt worden, want we leven in 'n (schijn)? democratie.

Als pleegouders stelden  wij deze  eigenstandige bevoegdheid van Jeugdzorg Roermond , die tot machtsmisbruik  leidde ter discussie.

Het enige antwoord dat wij ontvingen bij 'n meningsverschil over het belang van 'n kind: "Mevrouw, U denkt toch niet dat wij inhoudelijk met U gaan discussiëren"?

Of  helemaal geen reactie. Dan gaat het bv. over 'n kind dat al 10 jaar bij ons woonde en 'n pas afgestudeerde gedragswetenschapper met 'n nieuwe theorie en het kind zelf nog niet gezien had.

 Ten einde raad  heeft dat wel 'ns geleid tot openbare acties met de onvermijdelijke publiciteit, in de hoop dat er 'n oplossing van hogerhand zou komen.

'n Aantal keer is dat inderdaad gelukt en hebben bv. ministers  Sorgdrager van Justitie en Korthals positief   ingegrepen, zoals in de drie tenzij kwestie en  verblijf van de kinderen G. F.en A.

Deze en nog meerdere 'kwesties', zoals het getuigenverhoor  onder ede, dat wij in  2009 aanspanden tegen Bureau Jeugdzorg Roermond en Rubicon Jeugdzorg vanwege

de toenmalige zeer trieste 'loverman' affaire. Doordat Jeugdzorg o.a.  weigerde  de politie te vragen onderzoek te doen heeft dat destijds voor  een van de kinderen dramatische gevolgen gehad.

Zowel Rosa-linde als Veronika hebben 'n koninklijke onderscheiding gekregen o.a. vanwege de acties tegen het falen van Jeugdzorg in het belang van de kinderen, staat letterlijk in de toespraak  te zien op 14-11-2011op deze site.


wordt vervolgd! en steeds weer  verbeterd.


Tot nu toe hebben de GI's geweigerd helaas om met ons in gesprek te gaan, ondanks verschillende verzoeken daartoe,

ook al zijn de dossiers gesloten en mogen we verder gaan met  kinderen 'n fijne plek te bieden en dat zullen we blijven doen!

Lees ook: Hoe Bureau Jeugdzorg gezinshuizen verwoest: klik hier